© Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft, công ty Cổ Phần VNG phân phối duy nhất tại Việt Nam.
Địa chỉ 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.