Các thay đổi của phiên bản Kiếm Thế VN

Cập nhật phiên bản

Ngày 2/3

Không yêu cầu tách mảnh ghép khi hợp thành

Ngày 1/3

Xóa yêu cầu thân mật lập tộc

Ngày 22/2

Cập nhật danh vọng

Một ngày 2 lần vào 6h00 và 18h00

Boss 95

-Rơi Hổ phách thiên tinh phù(Phù chúc phúc)

-Huyền cao(7,8,9)

-Các vật phẩm khác

Truyền tống

Phân loại map luyện công theo cấp trong truyền tống phù

Ngày 21/2

Lệnh bài chúc phúc

Bày bán trong khu đồng khóa

Kim Nguyên bảo

Xuất hiện trong khu đồng để giao dịch đồng

Nhiệm vụ chính tuyến

Fix hoàn toàn tình trạng thiếu trang bị khi làm nhiệm vụ

Ngày 29/1

Tống kim

-Chỉ có mảnh ghép và Ngũ hành hồn thạch

Bạch hổ đường

Tăng mạnh exp

Tiêu dao cốc

Nhận mảnh ghép và huyền tinh

Quân doanh

Nhận mảnh ghép và huyền tinh